David Riera

Graduat en arts aplicades amb especialitat de disseny d'interiors a l'Escola Llotja de Barcelona, promoció 1991.

Disseny integral 

Funcionalitat, Racionalitat i Senzillesa.

davidrieradisseny@gmail.com

tel. 617 460 228